بایگانی برچسب ها: من پر از عشق ولی قلبت پر از کصافت بود